• In Company coaching bij Less is More

 • Als coach geef ik coaching en training aan de medewerkers binnen uw organisatie. Het voordeel hiervan is dat er aan de specifieke wensen en behoeften van de organisatie gewerkt kan worden.

  Voordelen van In Company coaching

  • De coach beschikt over bepaalde kennis van de organisatie.
  • De coach heeft een beeld van de context waarbinnen de docent opereert en kan vooral in het begin sneller vooruitgang boeken.
  • In Company coaching kan een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid bij de docent oproepen.
  • De coach komt in de gelegenheid om waar te nemen hoe de docent het doet in de organisatie en de observaties kunnen meegenomen worden in de coachinggesprekken.

  Aanmelding

  • Bij In Company coaching worden docenten uitsluitend door het management aangemeld.
  • Aanmelding van een docent vindt telefonisch, via de e-mail of via het aanmeldingsformulier plaats.

  Intakegesprek

  Na aanmelding zullen er twee aparte intakegesprekken plaatsvinden. Een intakegesprek met u als opdrachtgever en een intakegesprek met de docent die dit coachingstraject gaat volgen. In deze twee gesprekken maak ik kennis met u en de coachee, want ik vind een ‘klik ’ belangrijk, voordat wij met elkaar in zee gaan. ‘’Contact gaat voor contract ’’. Tijdens de intake worden de doelstellingen besproken en samen gaan wij na op welke manier dit coachingstraject echt het verschil kan maken. 

  Plan van aanpak

  Uit de intake volgt het plan van aanpak, waarbij rekening is gehouden met de leerwensen van de coachee en de doelstelling van de organisatie. In dit plan worden ook de kosten en de duur van dit traject opgenomen. Pas na akkoord van het plan van aanpak ga ik over tot het coachingstraject.

  Einde traject

  Het traject wordt aan het eind geëvalueerd met de coachee en de opdrachtgever. Van dit evaluatiegesprek maak ik een verslag, dat zowel naar de opdrachtgever als de coachee gestuurd wordt.