• Persoonlijk Leiderschap

  In deze training ga je aan de slag met praktische toepassingen die je inzicht geven jezelf te leiden en richting te geven. Je leert in deze training je eigen regie te nemen over je carrière en persoonlijke ontwikkeling. Op basis van eigen behoeftes en kwaliteiten leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, zodat je minder wordt geleefd en kunt zijn wie je echt wil zijn.

 • Krachtig voor de groep

  Er zijn situaties die maken dat je uit je kracht gaat en situaties wat je weer in je kracht kan brengen als je met groepen bezig bent. In deze training leer je meer grip te krijgen op groepsprocessen en je leert om te gaan met situaties die je lastig vindt als je bezig bent met groepen. Leer in deze training je eigen kernkwaliteiten in te zetten om meer in je kracht te staan voor een groep.

 • Vragen stellen op de zes ontwikkelingsniveaus

  In veel situaties heb je meer invloed als je goede vragen stelt. Vragen geven richting aan een gesprek, zet de ander tot nadenken en geven jou belangrijke informatie. In deze training leer je hoe je vragen kan stellen op zes ontwikkelingsniveaus: mentale, emotionele, fysieke, gedrag, omgevingsniveau en zingevingsniveau. Deze niveaus zijn onderling met elkaar verbonden, hierdoor krijg je een compleet beeld over knelpunten in veranderingsprocessen en over je gesprekspartner(s).

 • Motiverende gespreksvoering

  In deze training leer je praktische toepassingen om de motivatie van anderen te vergroten bij gedragsverandering. Motiverende gespreksvoering is een techniek die iedereen kan inzetten om anderen te motiveren tot verandering. Leer hoe je anderen in beweging kan krijgen als zij gevangen zitten in een proces van wel en niet willen veranderen.

 • Effectief communiceren

  In deze training ga je concreet aan de slag met praktische oefeningen om je communicatieve vaardigheden te verbeteren. Je leert op effectieve wijze te communiceren en je boodschap krachtig over te brengen. Vaardigheden die tijdens deze training aanbod komen zijn onder andere: effectief feedback geven, omgaan met lastige situaties, valkuilen in communicatie aanpakken, gehoord worden, regie overnemen in gesprekken, in contact blijven met jezelf en je gesprekspartner(s)………

 • Contact gaat voor contract

  In deze training leer je oprecht contact te maken met een ander tijdens een gesprek. Om je te kunnen afstemmen op de ander, is het nodig je te kunnen inleven in de ander. Tijdens deze training leer je contact te maken met de ander zonder een oordeel, waarbij je de persoon ziet achter het probleem. Ook leer je hoe je in verbinding met jezelf of met de ander kunt komen en blijven.

 • Professioneel handelen vanuit je kernkwaliteiten

  Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die ieder mens uniek maakt en tot de kern van een persoon behoren. In deze training krijg je inzicht wat je kernkwaliteiten zijn en in welke omgeving deze goed of minder goed tot hun recht komen. Je krijgt ook inzicht hoe je jezelf belemmert en hoe je effectief deze belemmering kan omgaan. Je ervaart ook dat je door het inzetten van je kernkwaliteiten, meer in je kracht komt te staan.

 • Zelfreflectie

  In deze training krijg je meer inzicht in je denken en handelen en je leert beter omgaan met lastige werksituaties. Wil je een beter beeld krijgen van je eigen kracht, talenten en kwaliteiten? Geef je dan op voor deze training. Tijdens deze training leer je ook zaken in het juiste perspectief te plaatsen, het stellen van doelen en het zetten van stappen om deze doelen te bereiken.

 • Feedback geven en ontvangen

  In deze training leer je praktische toepassingen om op een prettige manier iemands gedrag aan te kaarten zonder de relatie te schaden. Feedback heeft als doel om de samenwerking onderling te verbeteren. In deze training leer je feedback geven en ontvangen op een manier die bij jou past, waardoor feedback een natuurlijk onderdeel wordt van je communicatie. Wil jij anderen op hun gedrag aanspreken, zonder dat dit de samenwerking tussen jullie nadelig beïnvloed?

 • Coachingsvaardigheden

  Eén van de belangrijkste vaardigheden van een coach is iemand stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid en ervoor zorgen dat niet jijzelf, maar de coachee vooral aan het werk gaat. In deze training krijg je op praktische wijze inzicht in het effect van coaching en leer je verschillende technieken en instrumenten hanteren. Wil je weten hoe je met succes de effectiviteit van anderen kunt vergroten?

 • Grenzen aangeven

  In deze training leer je hoe je op een assertieve manier met jou grenzen kan omgaan. Je krijgt handvatten om op een prettige en duidelijke manier je wensen, mening en ideeën te uiten. Door te leren hoe je met je grenzen kan omgaan ervaar je in het dagelijks leven minder stress en dat je beter in contact staat met jezelf en de omgeving. Doormiddel van deze training creëer je ook meer tijd voor jezelf in je dagelijkse ritme.

 • Gespreksvoering vanuit de Fair Witness houding

  Met een Fair Witness houding luister je zonder de ander te oordelen en te analyseren. Je luistert oprecht naar de ander. Op deze manier creëer je als gesprekspartner vertrouwen en geef je ruimte aan de ander om zichzelf te uiten. In deze training leer je praktische toepassingen om deze houding toe te kunnen passen in een gesprek.